Jakie są pierwsze objawy choroby Parkinsona?

Close-up, old woman's hands massage themselves with prickly blue ball. Prevention of diseases of blood vessels and joints. The concept of treating arthritis, parkinson's disease, neurological diseases

Choroba Parkinsona jest przewlekłą i postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która dotyka układu nerwowego. W artykule omówione zostaną pierwsze objawy tej choroby oraz jak można je rozpoznać.

Co to jest choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona, znana również jako idiopatyczny parkinsonizm, pierwotna postać parkinsonizmu, choroba porażenna czy też zespół Parkinsona, to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która zazwyczaj zaczyna się około 60. roku życia, ale może wystąpić wcześniej. Nazwana jest na cześć Jamesa Parkinsona, lekarza, który pierwszy opisał w 1817 roku.

Choroba Parkinsona jest spowodowana degeneracją i śmiercią neuronów w pewnych obszarach mózgu, przede wszystkim w corpore nigro, które produkują neuroprzekaźnik dopaminę. Dopamina ta odgrywa kluczową rolę w koordynacji ruchów mięśniowych. Spadek stężenia dopaminy prowadzi do objawów choroby Parkinsona, które obejmują drżenie (szczególnie charakterystyczne dla dłoni w spoczynku), sztywność mięśni, wolne ruchy (bradykinezja), niezdolność do utrzymania równowagi i postury ciała oraz zaburzenia funkcji autonomicznych, psychicznych i sensorycznych.

Na dzień dzisiejszy nie ma lekarstwa na chorobę Parkinsona. Dostępne leczenie skupia się na łagodzeniu objawów i polepszeniu jakości życia pacjenta. Leczenie farmakologiczne obejmuje stosowanie leków zwiększających stężenie dopaminy w mózgu lub naśladujących jej działanie. Inne strategie obejmują fizjoterapię, logopedię i dietę. W bardziej zaawansowanych przypadkach może być rozważona chirurgia, tak jak głęboka stymulacja mózgu.

Jakie objawy są zwykle widoczne na początku choroby Parkinsona?

Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie układu nerwowego, które wpływa na ruchy człowieka. Pierwsze objawy mogą być subtelne i występować stopniowo, co sprawia, że mogą być łatwo przeoczone. Jednym z najwcześniejszych symptomów choroby Parkinsona jest drżenie ręki, zwłaszcza kiedy jest ona w stanie spoczynku. Na początku, drżenie to może objawiać się jedynie na jednym z kończyn i z czasem się nasilać.

Kolejnym wczesnym objawem jest sztywność mięśni. Ta niepokojąca dolegliwość może powodować ograniczenie zakresu ruchów i prowadzić do bólu. Inny typowy dla choroby Parkinsona jest bradykinezja, czyli znaczne spowolnienie ruchów. Osoby dotknięte tą chorobą mogą zauważyć, że mają problemy z wykonywaniem prostych czynności, takich jak chodzenie czy zamykanie guzików. Niepokojącym objawem jest także zmieniający się chód – charakteryzuje się on małymi krokami, przerywanym rytmem, nachyleniem ciała do przodu oraz problemami z utrzymaniem równowagi.

Osoby chorujące na Parkinsona mogą doświadczać również zmian w mowie i pisaniu, co objawia się ściszonym, monotonnym głosem oraz drobnym, niestarannym pismem. Warto dodać, że objawy mogą występować niezależnie od siebie lub w zestawach, a intensywność oraz szybkość ich postępu różni się u każdego pacjenta. Na szczególną uwagę zasługują sytuacje, gdy objawy te utrzymują się przez dłuższy okres, nie są związane ze zmęczeniem czy innymi tymczasowymi dolegliwościami, a ich nasilenie stopniowo rośnie. W takim przypadku, niezbędna jest konsultacja z neurologiem.

Źródło: https://hopeclinic.pl/choroba-parkinsona-badania-kliniczne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *